YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Maksettua kuvaa saa käyttää kuvan ostaneen yksityishenkilön tai yrityksen omassa toiminnassa. Käyttökerta tai aikarajoitusta ei ole.

Ostaja saa muokata kuvaa, mutta ei kuvassa esiintyviä henkilöitä tai teoksia. Kuvaa saa käyttää osana toista kuvaa. Kuvat toimitetaan jpg-muotoisina.

Valokuvaajan nimi ja kuvatoimisto on kuvia julkaistaessa mainittava muodossa valokuvaaja/luontokuvakauppa. Tämä ei ole pakollista sellaisissa kaupallisisissa käyttötarkoituksissa joihin se ei sovellu.

Kuvan tekijänoikeudet säilyy kuvaajalla. Ostaja ei saa yksinoikeutta kuvaan.

Kuvien jälleenmyynti tai jakaminen kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kiellettyä

KÄYTTÖRAJOITUKSET

Käyttöehdot on ilmoitettu kuvan tiedoissa. Ostaja vastaa kuvan käytön laillisuudesta ja sitoutuu noudattamaan hyviä julkaisutapoja.

Kuvia joissa esiintyy tekijänoikeuden suojaamia kohteita tai tunnistettavia ihmisiä ei saa käyttää mainontaan tai muuhun kaupalliseen toimintaan ilman tekijänoikeuden haltijan / mallin suostumusta. Kuvan tiedoissa on maininta, onko kuvalla, kuvaajan hankkima, malli- tai omaisuuslupa. Ellei mainintaa ole, oletus on, että se puuttuu.

Tekijänoikeuden suojaamia kohteita ovat mm tavaramerkit, designtuotteet, taideteokset, kuvassa esiintyvät toiset valokuvat jne. Kuvia joiden käyttöehdoissa on maininta ”Kuvalla on omaisuuslupa” saa käyttää myös markkinointiin.

Kuvia joissa on tunnistettavia ihmisiä, teoksia tai tavaramerkkejä ei saa käyttää yhteyksissä jotka saattavat loukata kuvassa esiintyviä henkilöitä tai tekijänoikeuden omistajien etua tai kaupallista arvoa. Kiellettyä käyttökohteita ovat mm pornografia, intimiituotteet poliittinen mainonta, seuralaispalvelut ja kaikki näihin rinnastettavat asiayhteydet. Malli- tai omaisuuslupa ei vapauta tästä rajoituksesta, ne sallivat kuvan käytön mainonnassa ja muussa kaupallisessa käytössä em rajoituksin.

Ulkomailta otetuissa kuvissa mm rakennukset saattavat rajoittaa kuvan käyttöä: Freedom of panorama

Opastamme tarvittaessa kaikissa kuvan käyttöön liittyvissä asioissa.

KÄYTTÖEHTOMERKINNÄT

Kuvien käyttöehtomerkinnät ovat esikatselukuvan vieressä. Palvelun kaikkia kuvia saa käyttää toimituksellisesti, vain kaupallinen käyttö voi olla rajoitettua.

Vapaa käyttö - Kuvaa saa käyttää vapaasti kaikissa asiayhteyksissä. Kuvan sisältö on valokuvaajan tai ylläpidon tarkastama.

Vain toimituksellinen käyttö - Kuvassa esiintyviltä henkilöiltä tai tekijänoikeuden haltijalta ei ole suostumusta kuvan vapaaseen käyttöön. Kuvia saa käyttää ei-kaupallisesti lehdissä, uutisoinnissa, kirjoissa, blogeissa sekä vastaavissa sähköisissä ja painetuissa medioissa

Kuvalla on mallilupa / omaisuuslupa - Kuvassa esiintyy ihmisiä tai tekijänoikeudellisiä kohteita, siinä esiintyviltä henkilöiltä tai tekijänoikeuden haltijalta on lupa kuvan kaupalliseen käyttöön .

Merkintä puuttuu - Jos käyttöehdot kenttä on tyhjä, niin kuvaa ei ole ylläpidon toimesta perusteellisesti tarkastettu. Mikäli aiot käyttää kuvaa joka sisältää luvanvaraisia kohteita kaupallisesti, kannattaa, epäselvissä tapauksissa, käytettävyys varmistaa puhelimella tai sähköpostitse.